icepeaks.html

icepeaks.html

icepeaks.html

לומדים
להחליק
עם מאמן
מקצועי

*5 מפגשים, בקבוצות קטנות

לפרטים:


עלות הקורס: 300 ש''ח

המקדימים להירשם עד ה-15 למרץ עלות הקורס 250 ש''ח בלבד

icepeaks

icepeaks

ICEPEAKS

SPORTAN